Vannsjekk


Hvorfor vannsjekken?

 • Forhindre eller begrense vannskader og store utgifter
 • Avdekke unødig høyt vannforbruk og unødige kostnader
 • Borettslaget oppnår 10% rabatt på forsikringspremien fra innmeldingsåret + 4 år.
 • Rabatt slettes ved utgangen av 5. år, dersom det ikke er dokumentert ny kontroll.

Hvordan gjennomfører GOBB vannsjekken ?

 • Styret i borettslaget tar kontakt med GOBB for prisforespørsel.
 • GOBB´s tekniske avdeling – som vil gjennomføre sjekken – oversender tilbud/avtale på gjennomføring av vannsjekken til styret i  borettslaget som eventuelt vedtar dette.
 • Kontroll avholdes og rapport blir skrevet på stedet.
 • 2 eksemplarer leveres andelseier, 1 eksemplar sendes styret i borettslaget og 1 eksemplar beholdes av GOBB.
 • Den enkelte andelseier er ansvarlig for at utbedring av protokollerte mangler blir utbedret etter tidsfrist satt av styret i borettslaget. Manglene skal utbedres av fagfolk der hvor dette er nødvendig
 • Styret i borettslaget/ autorisert rørleggerfirma skal kontrollere at manglende er utbedret og signere på rapportskjemaene. (GOBB kan evt. engasjeres til å bistå med denne etterkontrollen mot honorering).
 • Når alle skjemaer er signert og samlet inn av styret i borettslaget, sendes/leveres de samlet til GOBB som kontrollerer og oversender de til NBBL / if… med anmodning om å få godskrevet rabatt.
 • GOBB / if… tar kontakt med borettslaget i god tid før rabatten opphører for å minne styret på at ny vannsjekk må gjennomføres for å opprettholde oppnådd rabatt.

Bli medlem

Meld deg inn i dag. Eller kjøp medlemsskap i gave

Medlemsfordeler

Å være medlem i GOBB gir deg mange fordeler. Les om alle her.

Følg oss på Facebook

Få med deg de siste nyheten på vår Facebook-side

Skal du på høstferie? Sjekk hotell for medlemmer


Skal du på høstferie? Sjekk Hotell for medlemmer Med Hotell for medlemmer får du i snitt 20 ...

Spar penger på forsikring


Bilforsikringskalkulator + 18 % samlerabatt Prøv Norges raskeste bilforsikringskalkulator på www.forsikringformedlemmer.no og få tilsendt et pristilbud. ...