Internkontroll


Forskrift om Internkontroll.

Alle virksomheter, herunder alle boligselskap, må forholde seg til Forskrift om Internkontroll av 1.1.1997. Alle forhold er ikke dekket i forskriften, slik at en også må forholde seg til andre bestemmelser som fremgår, f.eks. i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, Lov om brann- og eksplosjonsvern, Lov om arbeismiljø, arbeistid og stillingsvern mm.

Hovedhensikten med internkontroll i boligselskaper er:

§ å verne om liv, helse og materielle verdier

§ å skape et godt miljø for de som bor i området

Teknisk avdeling bistår med å kartlegge, organisere og utføre nødvendige tiltak i samarbeidet med styret. Det er styret i borettslaget som har hovedansvaret for at det er utarbeidet rutiner for internkontroll.

For styret er det også viktig å etablere rutiner for å informere beboerne om deres ansvar.

Teknisk avdeling kan bidra med forslag til informasjonshefter som kan brukes i denne forbinedelse.
Ta gjerne kontakt med oss på tlf. 61 18 13 00.

Vi tilbyr konsulenthjelp ved oppstart og gjennomføring av dette arbeidet – i tråd med aktuelle lovverk og forskrifter.

Bli medlem

Meld deg inn i dag. Eller kjøp medlemsskap i gave

Medlemsfordeler

Å være medlem i GOBB gir deg mange fordeler. Les om alle her.

Følg oss på Facebook

Få med deg de siste nyheten på vår Facebook-side

Skal du på høstferie? Sjekk hotell for medlemmer


Skal du på høstferie? Sjekk Hotell for medlemmer Med Hotell for medlemmer får du i snitt 20 ...

Spar penger på forsikring


Bilforsikringskalkulator + 18 % samlerabatt Prøv Norges raskeste bilforsikringskalkulator på www.forsikringformedlemmer.no og få tilsendt et pristilbud. ...