El-sjekk


Dette er en faglig kontroll av det elektriske anlegget i samtlige leiligheter i boligselskapet samt fellesanlegget.El-sjekken utføres av godkjent fagperson som registrerer feil og mangler ved anlegget.
Hvordan gjennomfører GOBB el-sjekken?

 • Styret i borettslaget tar kontakt med GOBB for prisforespørsel.
 • GOBB innhenter priser fra lokale el- installatører eller godkjente kontrollører og oversender tilbud/avtale på gjennomføring og administrering av el-sjekken til styret i borettslaget.
 • Borettslaget vedtar om el-sjekken skal gjennomføres iht. til tilbud fra GOBB. Det anbefales at generalforsamlingen informeres. Underskrevet avtale returneres tilbake til GOBB.
 • GOBB kontakter aktuell installatør/kontrollør og bestiller arbeidene på vegne av borettslaget. GOBB oversender skjemaer og adresselister til installatør/kontrollør.
 • Installatør/kontrollør kontakter andelseierne og styret for å avtale befaringstidspunkt.
 • Kontroll avholdes og rapport blir skrevet på stedet.
 • 2 eksemplarer leveres til andelseier, 1 eksemplar beholdes av kontrollør og 1 eksemplar sendes GOBB
 • Den enkelte andelseier og styret (fellesareal) er ansvarlig for at utbedring av protokollerte mangler blir utbedret etter tidsfrist satt av styret i borettslaget. Den enkelte andelseier og styret står fritt til å velge hvilket firma som skal utbedre manglene, men autorisert elektroinstallatør skal benyttes.
 • Firmaet som utbedrer manglene skal kvittere på skjemaet at manglene er rettet. Den enkelte andelseier leverer deretter 1 eksemplar av det utkvitterte skjemaet til styret i borettslaget
 • Når alle skjemaer er signert og levert inn til styret i borettslaget, sendes/leveres de samlet til GOBB som kontrollerer og oversender de til NBBL/Gjensidige med anmodning om å få godskrevet rabatt
 • Borettslaget får da 10 % rabatt fra innmeldingsåret og i de neste 4 årene. Rabatten gjøres gjeldene i fra siste utkvitterte dato på rapport-skjemaene.
 • GOBB/Gjensidige tar kontakt med borettslaget i god tid før rabatten opphører, for å minne styret på at ny el-sjekk må gjennomføres for å opprettholde oppnådd rabatt.

Bli medlem

Meld deg inn i dag. Eller kjøp medlemsskap i gave

Medlemsfordeler

Å være medlem i GOBB gir deg mange fordeler. Les om alle her.

Følg oss på Facebook

Få med deg de siste nyheten på vår Facebook-side

Skal du på høstferie? Sjekk hotell for medlemmer


Skal du på høstferie? Sjekk Hotell for medlemmer Med Hotell for medlemmer får du i snitt 20 ...

Spar penger på forsikring


Bilforsikringskalkulator + 18 % samlerabatt Prøv Norges raskeste bilforsikringskalkulator på www.forsikringformedlemmer.no og få tilsendt et pristilbud. ...